AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE VEND I LIRE PUNE

AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE

Njofton vendin e lire te punes për pozicionin:

1 (një) Specialist, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe Publikun në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Marrëdhënieve me Jashtë – Kategoria e pagës III-b

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shpallje sp. marredhenie me jashte