AUTORITETI I MEDIAVE AUDIOVIZIVE – Publikim vend i lire pune

Specialist, në Sektorin e Inspektimeve, Drejtoria e Mbikëqyrjes – Kategoria III-b

shpallje korrik 2019