AUTORITETI I KONKURRENCËS SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI I KONKURRENCËS SHPALLJE FITUESI

PER POZICIONIN

Specialist në Drejtorinë e Integrimit dhe Komunikimit

PER ME TEPER KLIKO NE LINKUN BASHKENGJITUR Parakualifikimi per Specialist ne Drejtorine e Integrimit dhe Komunikimit qershor 2020. (1)