AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE SHPALLJE FITUESI

AUTORITETI I KOMUNIKIMEVE ELEKTRONIKE DHE POSTARE

Bashkëlidhur ju dërgojme per publikim Njoftimin per perfundimin e afatit te aplikimeve dhe mosparaqitjen e asnje kandidati per pozicionin e lire te punes “Specialist i Çeshtjeve te Integrimit dhe Marredhenieve me Jashte” ne Drejtorine Juridike dhe Integrimit

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR archive