Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – Vend i lire pune

Specialist i Teknikës Legjislative dhe Hartimit të Akteve Administrative / në Drejtorinë  Juridike dhe Integrimit.

Njoftim vend pune specialist