Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare – Specialist i Regjimit të Autorizimit të Përgjithshëm dhe Administrimit të database