BASHKIA DURRES-SHPALLJA E FITUESIT

BASHKIA DURRES-SHPALLJA E FITUESIT  për pozicionin: Specialist në Sektorin e Projektimit dhe Infrastrukturës pranë Drejtorisë së   Shërbimeve Publike.Kandidatja fituese për këtë pozicion është Zj.Ilva Hasanaj (Çela)

INSTAT-SHPALLJA E FITUESIT

INSTAT SHPALLAJ E FITUESIT- Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe ProjekteveKodi 92_ rezultate paraprake levizje paralele

KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK-VEND I LIRE PUNE

Njoftimin mbi rezultatet e verifikimit paraprak per levizje paralele ne Kategorine Ekzekutive per pozicionin Specialist ne Komisionin e Prokurimit Publik – Kategoria: III-b Për Marrëdhëniet me Jashtë, pranë Sektorit të Shërbimeve Mbështetëse,  Per me teper klikoni linkVLP

KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI-SHPALLJA EFITUESIT

KOMISIONERI PER MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI-SHPALLJA EFITUESIT Njësia Përgjegjëse në Institucionin e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi, në përfundim të afatit për pranimin e dokumentave dhe verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të shpallura në shpalljen për konkurim, njofton se për pozicionin:   1.      Specialist – në Drejtorinë […]

BASHKIA SHKODER-SHPALLJA E FITUESIT

BASHKIA SHKODER-SHPALLJA E FITUESIT Shpallje_Njoftimi mbi rezultatet e verifikimit paraprak per ngritje në detyrë për kategorinë e mesme dhe te ulet drejtuese