AKEP – Vend i lirë pune

Për tu njohur me pozicionin vakant, klikini mbi linkun e mëposhtëm:

 

Vend i lire -Specialist i Administrimit dhe Koordinimit të SRF