AKEP-PERGJEGJES I SEKTORIT TE KONTROLLIT DHE INSPEKTIMIT

AKEP- Përgjegjës i Sektorit të Administrimit të Qendrës Kombëtare dhe Zyrave Rajonale të Monitorimit të SFR – në Drejtorinë e Monitorimeve, Kontrollit dhe Inspektimit. Per me teper klikoni ne linkun bashkengjitur Njoftim Verifik Paraprak DMKI