Akep – Njoftim vend pune- Specialist i Zbatimit të Portabilitetit të Numrit