AKADEMIA E SHKENCAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Statutit dhe rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të ndryshuar, mbështetur në njoftimin e datës 14.2.2024 për vendin e lirë “Arkivist-Protokollist (specialist), lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, është si më poshtë:

  •  Qerim Dedja
  •  Vjollca Cane

Kujtohen kandidatët se vlerësimi i tyre do të bëhet me datën 19.3.2024, prej orës 11:00.