AKADEMIA E SHKENCAVE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit nr. 35/2020 datë 09.07.2020 të Kuvendit të Shqipërisë “Për strukturën dhe organikën në Akademinë e Shkencave”, i ndryshuar dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, shpall vakant:

  • Pozicionin: Redaktor shkencor (specialist), kategoria IV-1.

Në zbatim të ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 821, datë 28.12.2023 “Për ngritjen dhe organizimin e njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, të vendimit të Kryesisë së Akademisë së Shkencave nr.4, datë 10.1.2024 “Për strukturën e organikën dhe emërimin e punonjësve kërkimorë-shkencorë, ndihmës tekniko-shkencorë dhe të administratës ndihmëse të instituteve të albanologjisë”, i ndryshuar dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, shpallet vendi i lirë:

  • Pozicionin specialist finance/kontabilist, kategoria IV-2.
  •  Pozicionin Audit i brendshëm, kategoria III-1.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM_VEND I LIRE PUNE AUDIT I BRENDSHEM NJOFTIM_VEND I LIRE PUNE_FINANCIER_KONTABILIST NJOFTIM PER POZICION TE LIRE PUNE_REDAKTOR