AKADEMIA E SHKENCAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit nr. 35, datë 09.07.2020 të Kuvendit të Shqipërisë “Për strukturën dhe organikën në Akademinë e Shkencave”, i ndryshuar dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, neni 57, pika 1, germa c), rishpall pozicionin e lire të punës:

  •  Pozicioni: Specialist i shërbimeve ndihmëse në Qendrën e Studimit të Arteve,  kategoria III-3.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Njoftim_pozicion i lire pune_Qendra e Studimit te Arteve_ASH_rishpallje