AKADEMIA E SHKENCAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 53/2019 “Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, të Statutit të saj, i ndryshuar, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 821, datë 28.12.2023 “Për ngritjen dhe organizimin e njësive të përhershme të kërkim-studimit në albanologji pranë Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, të vendimit të Kryesisë së Akademisë së Shkencave nr. 3, datë 10.1.2024 “Për ngritjen e Qendrës së Botimeve Enciklopedike dhe Albanologjike”, dhe të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, shpallet vendi i lirë:

  • Pozicionin: Koordinator teknik në Qendrën e Botimeve Enciklopedike e Albanologjike, kategoria IV-2

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: NJOFTIM_PER_POZICION_PUNE_KOORDINATOR_QBEA