AKADEMIA E SHKENCAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kritereve të përgjithshme dhe specifike (faza e parë) për vendin e lirë “Specialist i shërbimeve ndihmëse në Qendrën e Studimit të Arteve”, kategoria III-3, në Akademinë e Shkencave

Në zbatim të Statutit dhe rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, të ndryshuar, mbështetur në njoftimin e datës 11.3.2024 për vendin e lirë “Arkivist-Protokollist (specialist), lista e kandidaturave pas verifikimit paraprak të plotësimit të kriereve të përgjithshme dhe specifike, është si më poshtë:

 Durim Taçi

Kujtohet kandidati se vlerësimi i tij do të bëhet me datën 11.4.2024, prej orës 11:00.