Akademia e Shkencave e Shqipërisë, Shpallje fituesi

“Në zbatim të Rregullores së brendshme administrative të Akademisë së Shkencave, e ndryshuar, njoftimit për pozicion të lirë pune, dt.15.02.2024 sipas datave të përcaktuara në njoftimet përkatëse, në përfundim të procesit të konkurrimit:

  • Znj. Vjollca Cane shpallet fituese për pozicionin e punës së “Arkivist-Protokollist (specialist), kategoria IV-2”, në Akademinë e Shkencave”