AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Neni 113, pika “e” Shkolla Teknike Ekonomike Tiranë shpall pozicionet:

 

  • 1(një ) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në drejtimin Ekonomi – Biznes .
  • 5(pesë) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në drejtimin Tekstil – Konfeksion ( diplomuar në Inxhinieri Tekstili ose Dizajn mode), që do të mbulojnë ngarkesën mësimore në nivelin pas të mesëm.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4534