AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , SHKOLLA E MESME TEKNIKE EKONOMIKE TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të Udhëzimit Nr. 14, datë 27.5.2021, Për Mënyrën e Organizimit dhe Veprimtarinë e Ofruesve Publikë të Arsimit dhe Formimit Profesional”, Neni 113, pika “e” shkolla Teknike Ekonomike Tiranë shpall pozicionet

  • 3(tre ) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në programin 2-vjeçar “Ndërmjetesimi i pasurive të paluajtshme” Niveli I V-të i KSHK-së.(Pas të mesme)
  • 1(një) mësimdhënës të kulturës profesionale (teori dhe praktikë profesionale) me kohë të pjesshme në programin 2-vjeçar “Ndërmjetesimi i pasurive të paluajtshme”, i diplomuar në Inxhinieri Ndertimi, Arkitekture ose Ekonomi, (i Liçensuar për vlersimin e pasurive të paluajtshme ),që do të mbulojnë ngarkesën mësimore në nivelin pas të mesëm module për vitin I të programit 2 vjeçar.
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR  1222