AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.1 TIRANË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-së Qendra e Formimit Profesional Publik nr. 1 Tiranë, shpall pozicionet instruktorë me kohë të pjesshme:

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Web Design — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Sipërmarrje dhe menaxhim I biznesit të vogël — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Operator Turistik — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Manikyr-Pedikyr — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Berber — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Parukeri — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalim dhe mirëmbajtje e rrjetit elektrik — 2 persona.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalime sisteme ngrohje-ftohje — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Instalime dhe mirëmbajtje hidraulike — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Rrobaqepsi — 1 person.

– Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Administrator Ndërtesash — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Automekanik — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Riparime elektroshtëpiake — 1 person.

-Mësimdhënës i formimit teoriko-praktik, me kohë të pjesshme  për kursin  Servis elektroauto ne automjete të lehta — 1 person.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

3678

3677

3674

3676

3675