AGJENSIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK GJIROKASTER, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr.15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr.15/2017, “Per arsimin dhe
formimin professional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.554,
date 31.7.2019, “Per krijimin per procedure paralele menyren e organizimit dhe te funksionimit
te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”; te udhezimit nr.14, date 27.05.2021, “Per
menyren e organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
Ofruesi publik i AFP-se Qendra e Formimit Profesional Publik, Gjirokaster ju njofton krijimin e
vendeve te lira per pozicionet:

Pozicioni
a) Instruktor per kursin Pasticeri — 1 person ( Gjirokaster)
b) Instruktor per kursin Udhererfim Turistik. — 1 person (Tepelene)
c) Instruktor per kursin Parukeri . — 1 person ( Gjirokaster)

c lnstruktor per kursin Parukeri ,~-1 person { Permet).
d) Instruktor per kursin Kuzhine .– 1 person ( Libohove).
dh) Instruktor per kursin Saldim, Hekurkthim .– 1 person (‘ Gjirokaster)
e) Instruktor per kursin Kujdestar Social.– 1 person ( Gjirokaster).~

e)Instruktor per kursin Servis motori ne automjetet e lehta .– 1 person ( Permet).
f) Instruktor per kursin Berber .– 1 person (Dropull)
g) Instruktor per kursin Kuzhine>- 1 person ( Gjirokaster)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 398.1