AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit dhe veprimtarivë te ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”,ne Urdherin nr. 22, date 27.01.2023 “ Per miratimin e numrit te Instruktoreve dhe Mesuesve me kohe te pjesshme per vitin 2023”

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionet e Instruktoreve Part –Time si me poshte :

· Instruktor/e Parukeri – 4 persona

· Instruktor/e Mekanik –Auto- 3 persona

· Instruktor/e Instalime dhe Mirembajtje rrjeti Hidraulik – 2 persona

· Instruktor/e Instalime dhe Mirembajtje rrjeti Elektrik – 3 persona

· Instruktor/e Rrobaqepsi – 2 persona

· Instruktor/e Murator – Suvatues – 1 person

· Instruktor/e Saldimi – 1 person

· Instruktor/e Montim Sistemeve te Thata ( GIPS ) – 1 person

· Instruktor/e Elektroshtepiake – 2 persona

· Instruktor/e Elektro- Auto – 1 person

· Instruktor/e Sistemeve Ngrohje- Ftohje – 1 person

· Instruktor/e Manikyr – Pedikyr – 1 person

· Instruktor/e Esteteike – 1 person

· Instruktor/e Kasap – 1 person

· Instruktor/e Kuzhine – 6 persona

· Instruktor/e Kujdestar Mosha Trete – 1 person

· Instruktor/e Kudjestar Social – 2 persona

· Instruktor/e Picajol – 1 person

· Instruktor/e Sherbime Hotelerie 1-person

· Instruktor/e Sekretari -1 person

· Instruktor/e Frutikulture -2 persona

· Instruktor/e Riparim Kompjuteri – 1 person

· Instruktor/e Berber – 2 persona

· Instruktor/e Ndihmes ne Masazheri – 1 person

· Instruktor/e Mobileri – 1 person

· Instruktor/e Gjuhe e Huaj Gjermanisht – 1 person

· Instruktor/e Gjuhe e Huaj Anglisht – 1 person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 840