AGJENSIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019 “ Për krijimin , mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit dhe veprimtarivë te ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-së Drejtorisë Rajonale të Ofrimit Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionet :

· Instruktor/e Mekanik Auto – ( 2 ) persona

· Instruktor/e Picajol – ( 1 ) person

· Instruktor/e Riparime Elektroshtepiake – ( 2 ) persona

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4284 4285 4286