AGJENClA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK KORCE, VENDE TE LIRA PUNE

1.Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554. date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr. 14, date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”, Qendra e Formimit Profesional
Publik Korce, ju njofton plotesimin e vendeve te lira pas afatit te ankimimit per pozicionet:

a) Mesimdhenes me kohe te pjesshrne te kursit KUZHINE —— Sotiraq Vangjel
b) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit KUZHlNE —– Adelina Andrea
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit MIREMBAJTJE DHE INSTALIME TE RRJETIT
ELEKTRIK —– Ligoraq Prifti
d) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit START SMART——- Jorgena Andon
c) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit  MOBILERI —— Gentian Jonusllari
f) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit MANIKYR PEDIKYR ——- Gliqiria Bicka
g) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit SALDIM ——- Simon Bala
h) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit BERBER ——- Arian Cale
i) Mesimdhenes me kohe te pjesshme te kursit RROBAQEPSI ——- Ilda Palla

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR  208.1