AGJENCIA SHTETËRORE E KADASTRËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në mbështetje të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar , ligjit 111/2018 “Për Kadastrën”, neni 11, Agjencia Shtetërore e Kadastrës, shpall konkurimin për pozicionet vakante:

  • Përgjegjës Sektori, Kategoria: III-b. Niveli minimal i diplomës “Master Shkencor”, në Drejtoritë vendore të ASHK Dibër (1), Durrës (1), Krujë (1), Fier (2), Lezhë (2), Shkodër (1), Vlorë (2) dhe Tiranë (2), në profilet:
  • Gjeodezi; Topografi, Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë

 

  • Specialist, Kategoria: IV-b, dhe IV-a. Niveli minimal i diplomës “Bachelor”, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Dibër (2), Durrës (1), Kavajë (3), Krujë (2), Elbasan (2), Mallakastër (1), Lushnje (2), Gjirokastër (2), Kukës (2), Lezhë (1), Malësi e Madhe (1), Tepelenë (2), Pogradec (1), Sarandë (1), Vlorë (3), Himarë (1), dhe Tiranë (8), në profilet:
  • Gjeodezi; Topografi, Inxhinieri Ndërtimi; Arkitekturë; Urbanistikë; Gjeoinformatikë, Inxhinieri Elektronike, informatike, Teknologji informacioni, inxhinieri elektrike

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE – ASHK 23.01.2020

 

  • Përgjegjës Sektori, Kategoria: III-b, në Drejtoritë vendore të ASHK Berat  (1) dhe Shkodër (1), në  profilin: Ekonomi, Ekonomi Financë.
  • Specialist, Kategoria: IV-b, në Drejtoritë dhe zyrat vendore të ASHK Dibër (1), Gjirokastër (1), Kolonjë (1), Kuçovë (1), Kukës (1), Mallakastër (1), Lushnje (1), Pogradec (1), Sarandë (1), Tiranë (2), në  profilin: Ekonomi, Ekonomi Financë.

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : SHPALLJE – ASHK 23.01.2020 – ekonomi finance