Agjencia Për Zhvillim Bujqësor Dhe Rural Drejtoria Juridike Dhe Shërbimeve Mbështetëse – Shpallje vende të lira pune