Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Teknike Ekonomike Tiranë VENDE TE LIRA PUNE

Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e  Mesme Teknike Ekonomike Tiranë VENDE TE LIRA PUNE

Pozicioni i punës: