Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhe

Agjencia Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive Shkolla e  Mesme Profesionale “Kolin Gjoka” Lezhe VENDE TE LIRA PUNE

Pozicionet e punës:

  • 3 mesimdhenes te teorise profesionale drejtimi Hoteleri Turizem me kohe te plote
  • 2 mesimdhenes te teorise profesionale drejtimi TIK me kohe te plote
  • 1 mesimdhenes te teorise profesionale drejtimi Sherbime Sociale e Shendetesore  me kohe te plote
  • 1 mesimdhenes te teorise profesionale drejtimi Teknologji Ushqimore  me kohe te plote
  • PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR shkolla kolin gjoka lezhe