AGJENCIA KOMBETARE E PUNESlMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLlK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr 15/2019. “Per nxitjen e punesimit dhe te ligjit nr 15/2017″ Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise ” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr 554 dale
31.07.2019 “Per krijimin , menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
Punesimit dhe Aftesive ‘” te udhezimit nr 14 date 27.0.5.2021 “Per menyren e organizmit dhe
veprimtarive te ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional ne Urdherin nr.966/1.prot nr. 49,
date 12.02.2024 ,” Per miratimin e numrit te lnstruktoreve dhe Mesuesve me kohe te pjesshme per
vitin 2024″

Ofruesi publik i AFP-se Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan ju njofton krijimin e vendit
te lire per pozicionet :

• Instruktor/e Estetike- 1 person
• Instruktor/e lnstalime dhe Mirembajtje rrjeti Elektrik. Instalirne te paneleve diellore
fotovoltaike – 3 persona
• lnstruktor/e lnstalime dhe Mirembajtje rrjeti Hidraulik, Mirembajtje paneleve diellore -2
persona
• lnstruktor/e Kuzhine, Kasap , Perpunim mishi, Sherbime ne Bujtina , Sherbim ne Bar
Restorant, – 5 persona
• lnstruktor/e  Mobileri – 1 person
• lnstruktor/e Parukeri – 4 persona

• Instruktor/e Punime Muratimi Suvatimi, Punime Pllakashtrimi, Hekurkthim , Bojatisje.
Punime ndertirni, Karpentieri -1 person
• lnstruktor/e Elektroshtepiake -1 person
• lnstruktor/e Rrobaqepsi , Rrobaqepsi per Fasoneri – 2 persona
• lnstruktor/e Saldim, Punime Duralurnini – 1 person
• Instruktor/e Servis Elektroauto ne automjetet e lehta- 1 person
• lnstruktor/e Servis Motori ne Automjctet e lehta , Automekanik , Llamarinist , Bojatisje
Automjetesh – 1  person
• Instruktor/e Frutikulture , Kopshtari – 1 person
• lnstruktor/e Sherbim Mikpritjc Hotelerie . Udherrefim Turistik – 1 person
• lnstruktor/e lnstalim dhe Mirembajtje Sistemeve Ngrohje – Ftohje, lnstalime dhe Mirembajtje
Kondisioneresh – 1 person

• lnstruktor/e Marketing Digjital -1 person
• Instruktor/e Berber – 3 persona
• lnstruktor/e Manikyr- Pedikyr – 1 person
• lnstruktor/e Ndihmes ne Masazheri – 1 person
• Instruktor/e Sisteme te thata ne ndertesa – 1 person
• Instruktor/e Sekretari – 1 person
• lnstruktor/e Prodhime Brumi , Pasticeri , Picajol- 1 person
• lnstruktor/e Kujdestari Femijesh – 2 persona
• lnstruktor/e Kujdestari per te moshuar, Kujdestari per persona me aftesi te kufizuara
.Kujdestar Social – 1 person
• lnstruktor/e Riparues Kompjuteri – 1 person
• lnstruktor/e Gjuhe e Huaj Gjerrnanisht – 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 399.1