AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit  te Keshillit te Ministrave nr. 554, date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
punesimit dhe aftesive” te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,
QFPP Nr.4, ju njofton krijimin e vendit te lire te punes per pozicionin instruktor me kohe te pjesshme :

lnstru ktor/e per kursin Saldim————1 Person
Instruktor/e per kursin Kujdestari Femijesh——–~—1 Person
fnstruktor/e per kursin Instalime dhe mirembajtje hidraulike————2 Person
Instruktor/e per kursin Termohidraulike———–1 Person
Instruktor/e per kursin Automekanik————1 Person
l nstru ktor/e per kursin Berber————1 Person
lnstruktor/e per kursin Kujdestari per te moshuar————1 Person
Instruktor/e per kursin Hekurpunim————1 Person
Instruktor/e per kursin Elektroauto———–1 Person
Instruktor/e per kursin Graphic Design————1 Person
Jnstruktor/e per kursin Sekretari————1 Person
Iostruktor/e per kursin Instalime dhe mirembajtje e rrjetit elektrike————3 Person
lnstruktor/e per kursin Kuzhine————2 Person
Instruktor/e per kursin Manikyr dhe Pedikyr————1 Person
Instruktor/e per kursin Riparim i paisjeve Audio Televizive————1 Person
Instruktor/e per kursin Parukeri————2 Person
lnstruktor/e per kursin Rrobaqepsi————1 Person
Instruktor/e per kursin Web Design————1 Person
lnstruktor/e per kursin Administrator ndertesash————1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR:  498