AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESlVE, DREJTORIA RAJONALE E OFRIMIT TE FORMlMIT PROFESlONL PUBLIK NR 4 TIRANE, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, DROFPP nr.4, ju njofton krijimin e vendit të lirë të punës lëvizje paralele për pozicionet:

 

  • Specialist ne Sektorin e Administrimit te Formimit Profesional.  1 Person
  • Instruktor/e me kohe te pjesshme Gjermanisht  1 Person

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

942

943