AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE,SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA” DURRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” shpall pozicionin

– Pozicioni:  1 mësues   i  praktikës  profesionale  drejtimi  Hoteleri-Turizëm ( kuzhine + restorant )

– Pozicioni: mesues -i praktikes profesionale drejtimi Teknologji Ushqimore (zevendesim leje lindjeje per periudhen 01.02.2023-31.05.2023)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 276 275