Agjencia Kombetare e Punesimit dhe Aftesive, Shkolla e Mesme Profesionale ” Charles Telford Erickson” Golem – Kavaje, Vend i lire pune

Ni! mbeshtetje te Ligjit nr.15/2019 “Per nxiten e punesintit”, Ligjit nr.15/2017, date 16.02.2017 “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, Udhezimi nr. 12 date 10.06.2021, te Ministrise Arsimit, Sportit dhe
Rinise “Per proceduart e pranimit e te emerimit te mesuesit ne nje vend te lire pune ne institucionet arsimore publike te
arsimit parauniversitar dhe per administrimin e portalit “Mesues per Shqiperine”, Udhezimit nr.14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Ofruesi publik i AFP-se, Shkolla e Mesme Profesionale Charles Telford Erickson” Golem-Kavaje ju
njofton krjjimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Mesimedhenes i teorise profesionale per drejtimin: Ekonomi-Biznes (zevendesuese vetem per
    periudhen e perfundimit te barrelindjes se mesueses)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 805