AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA TEKNIKE ELEKTRIKE “GJERGJ CANCO”, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit” te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise” te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554,
date 31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe funksionimit te Agjencise Kombetare
te Punesimit dhe Aftesive” te udhezimit m.14, date 27.5.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla Teknike Elektrike “Gjergj Canco” Tirane, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • Pergjegjes i Bazes Prodhuese (1 punonjes)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 461.1