AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “ HYSEN ÇELA” DURRËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” shpall pozicionet

– Pozicioni: Mësues  me orë i  praktikës  profesionale  drejtimi  Hoteleri-Turizëm

– Pozicioni :Mesues me ore i praktikes profesionale drejtimi Ekonomik

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 335 336