AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE HYSEN CELA DURRES VEND I LIRE PUNE

AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE HYSEN CELA DURRES VEND I LIRE PUNE

PER POZICIONIN

NJE MESIMDHENES I TEORISE PROFESIONALE NE DREJTIMIN TEKNOLOGJI USHQIMORE

NJE MESIMDHENES I TEORISE PROFESIONALE NE DREJTIMIN EKONOMIK

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 2007-1