AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, SHKOLLA E MESME TEKNOLOGJIKE “HYSEN ÇELA” DURRËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”, të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr. .14.., datë 27.05.2021 …, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

 

Shkolla e mesme teknologjike “Hysen Çela” … ju njofton plotësimin e vendit të lirë:

 

Mësues i  praktikës profesionale  ( Ekonomik/Hoteleri – Turizëm )

 

Znj . Klebeta Haka

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3527.1