AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARËSIA ” VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr 14  datë ,27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”, Ofruesi publik i AFP-së SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA “VLORE , ju njofton krijimin e vendit të lirë për 1  pozicione pune :

– Pozicioni 1.

DEGA- MEKANIKE PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE TEORISE PROFESIONALE , (me kohe te plote )

DEGA-TERMOHIDRAULIKE PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE FORMIMIT
TEORIK PROFESIONALE (me kohe te plote)

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3238

3239