AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, SHKOLLA E MESME PROFESIONALE INDUSTRIALE “PAVARESIA ” VLORE, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit”; te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin
dhe fonnimin profesional ne Republiken e Shqiperise”; te vendimit te Keshillit te Ministrave nr.
554, date 31. 7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise
Kombetare te punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr 14 date, 27.05.2021, “Per menyren e
organizimit dhe veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,

Ofruesi publik i AFP-se SHKOLLA INDUSTRIALE “PAVARESIA VLORE”, ju njofton krijimin e
vendit te lire per 1 pozicione pune :

  • DEGA-TERMOHIDRAULIKE PER PERSONELIN MESIMEDHENES TE
    PRAKTIKE PROFESIONALE (me kohe te plote)

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 1148