AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , QËNDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPP Nr.4, shpall pozicionet instruktor me kohë të pjesshme :

 

Instruktor/e për kursin Tipografi————1 Person

 

Instruktor/e për kursin Graphic Design dhe Web Design————1 Person

 

Instruktor/e për kursin Llamarinist————1 Person

 

Instruktor/e për kursin Shërbim Shitjesh————1 Person

 

Instruktor/e për kursin Anglisht————1 Person

 

Instruktor/e për kursin Gjermanisht————1 Person

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 2754