AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QËNDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPP Nr.4, shpall pozicionet instruktore me kohë të pjesshme :

 

 

Instruktor/e per kursin Saldim————1 Person
lnstruktor/e per kursin Kujdestari Femijesh————1 Person
lnstruktor/e per kursin lnstalime dhe mirembajtje hidraulike————2 Person
Instruktor/c per kursin Termohidraulike———1 Person
Instruktor/e per kursin Automekanik————1 Person
Instrukror/e per kursin Berber————1 Person
Instruktor/e per kursin Kujdestari per te moshuar———–1 Person
Instruktor/e per kursin Hekurpunim————1 Person
lnstruktor/e per kursin Elektroauto————1 Person
Instruktor/e per kursin Graphic Dcsign————1 Person
Instrukror/c per kursin Sekretari————1 Person
Instruktor/e per kursin lnstalime dhe mirernbajtje e rrjctit elektrikc————3 Person
Instrukror/e per kursin Kuzhine————2 Person
Instruktor/e per kursin Manikyr dhc Pedikyr————1 Person
Instruktor/e per kursin Riparim i paisjeve Audio Televizive————1 Person
Instruktor/e per kursin Parukeri————2 Person
Instruktor/e per kursin Rrobaqepsi———-1 Person
Instruktor/c per kursin Web Design———–1 Person
Instruktor/c per kursin Administrator ndertesash————1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 391