AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QËNDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK NR.4, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr. 14, datë 27.05.2021, “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

QFPP Nr.4, shpall pozicionin

Instruktor/e per kursin Estetike————1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 348