AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE , QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK FIER, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë, të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

Ofruesi publik i AFP-së Qendra e  Formimit Profesional Publik Fier  , shpall pozicionet :

1. Instruktor/e per kursin Manikyr-Pedikyr (Fier ) 1 person
2. Instrukror/e per kursin Parukeri (Fier ) 1 person
3. Instruktor/e per kursin Estetik (Fier ) 1 person
4. Instruktor/e per kursin Estetik (Kucove ) 1 person
5. Instruktor/e per kursin Manikyr -Pedikyr (Kucove ) 1 person
6. Instruktor/e per kursin Parukeri (Kucove ) 1 person
7. lnstruktor/e per kursin Kuzhine ( Fier ) 2 persona
8. lnstruktor/e per kursin Kuzhine ( Lushnje ) 1 person
9. Instruktor/e per kursin Pasticer ( Fier ) 1 person
10. Instruktor/e per kursin Rrobaqepsi ( Lushnjc ) 1 person
11. Instruktor/e per kursin Qendistari ( Lushnje ) 1 person

12. Instruktor/e per kursin Instalim dhe mirembajtje e Rrjetit Elektrik ( Fier ) 1 person
13. Instruktor/e per kursin Instalim dhe mirembajtje e Rrjetit Elektrik(Kucove) 1 person
14. Instruktor/e per kursin Instalime dhe mirembajtje Hidraulike ( Fier ) 1 person
15. Instruktor/e per kursin Berber ( Fier ) 1 person
16. Instruktor/e per kursin Aftesi dixhitale ( Fier ) 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 270