AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi publik i AFP-së Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall  pozicionet  :

 • Instruktor/e Estetike – 1 person
  • Instruktor/e lnstalirne dhe Mirembajtje rrjeti Elektrik, Instalime te paneleve diellore
  fotovoltaike – 3 persona
  • Instruktor/e Instalimc dhe Mirernbajtje rrjeti Hidraulik, Mirembajtje paneleve diellore t2
  persona
  • Instruktor/e Kuzhinc , Kasap , Perpunim mishi, Sherbime ne Bujtina , Sherbim Bar
  Restoranti, – 5 persona
  • Instruktor/e Mobileri – 1 person
  •Instruktor/e Parukeri – 4 persona
 • Instruktor/e Punime Muratimi Suvatimi, Punime Pllakashtrimi, Hekurkthirn , Bojatisje,
  Punime ndertimi, Karpentieri -1 person
  • Instruktor/e Elektroshtepiake -1 person
  • Instruktor/e Rrobaqepsi , Rrobaqepsi per Fasoneri – 2 persona
  • lnstruktor/e Saldim. Punime Duralumini – 1 person
  • Instru ktor/e Servis Elektroauto ne automjetet e lehta- l person
  • Instruktor/e Servis Motori ne Automjetet e lehta, Automekanik. Llamarinist , Bojatisje
  Automjetesh – 1 person
  • Instruktor/e Frutikulture , Kopshtari – 1 person
  • Instruktor/e Sherbim M ikpritje Hotelererie , Udherrefim Turistik – l person
  • Instruktor/e lnstalim dhe Mirernbajtje Sistemeve Ngrohje – Ftohje, Instalime dhe Mirembajtje
  Kondisioneresh -1 person
  • Instruktor/e Marketing Digjital – 1 person
  • Instruktor/e Berber – 3 persona
  • Instruktor/e Manikyr- Pedikyr – 1person
  • Instruktor/e Ndihmes ne Masazheri – 1 person
  • Instruktor/e Sisteme te thata ne ndertesa – 1 person
  • Instruktor/e Sekretari – 1 person
  • Instruktor/e Prodhirne Brumi , Pasticeri , Picajol- 1 person
  • Instruktor/e Kujdestari Fernijesh – 2 persona
  • Instruktor/e Kujdestari per te moshuar, Kujdestari per persona me aftcsi te kufizuara
  .Kujdestar Social – 1 person
  • Instruktor/e Riparues Kompjuteri – l person
  • Instruktor/e Gjuhe e Huaj Gjermanisht – 1 person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 394