AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE , QENDRA FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr 15/2019, “Për nxitjen e punësimit” ; të ligjit nr 15/2017 “ Për arsimin dhe formimin profesional në republikën e Shqipërisë “; të vendimit të Këshillit të Ministrave nr 554 datë 31.07.2019  “ Për krijimin , mënyrën  e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombetare të punësimit dhe aftësive “ ; të udhëzimit nr 14 datë 27.05.2021 “ Për mënyrën e organizmit  dhe veprimtarinë e ofruesve publik të arsimit dhe formimit profesional”.

 

Ofruesi publik i AFP-së Qendres se Formimit Profesional Publik Elbasan , shpall pozicionin :

  • Instruktor/e Marketing Digjital – – 1 person
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 3660