AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMlT PROFESlONAL PUBLIK NR.4, VEND I LIRE PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019, “Per nxitjen e punesimit te ligjit nr. 15/2017, “Per arsimin dhe
formimin profesional ne Republiken e Shqiperise te vendimit te Keshillit te Ministrave nr. 554, date
31.7.2019, “Per krijimin, menyren e organizimit dhe te funksionimit te Agjencise Kombetare te
punesimit dhe aftesive”; te udhezimit nr. 14, date 27.05.2021, “Per menyren e organizimit dhe
veprimtarine e ofruesve publike te arsimit dhe formimit profesional”,  QFPP Nr.4, ju njofton krijimin e vendit te lire te punes ( levizje paralele ) per pozicionin:

  • Specialist/e ne Sektorin e Administrimit te Formimit Profesional —-1 Person

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR  422