AGJENCIA KOMBETARE E PUNESIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMlMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, VENDE TE LIRA PUNE

Ne zbatim te ligjit nr. 15/2019. “Per nxitjen e punesimit”, te ligjit nr. 15/2017 “Per
arsimin dhe formimin profesional ne Republiken e Shqiperise”, te vendimit te Keshillit
te Ministrave nr. 554. date, 31.07.2019 “Per krijimin menyren e organizimit dhe te
funksionimit te Agjencise Kombetare te Punesimit dhe Aftesive”, te udhezimit nr.14,
date 27 .05.2021, “Per menyren e organizimit dhe veprimtarise se institucioneve te
arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit te burimeve njerezore,
perberjes se njesise se zhvillimit te ofruesve te arsimit dhe formimit professional dhe
zhvillimit te vazhduar profesional te personelit”,

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlore, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionet:

 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin lnstalim dhe mirembajtje e rrjetit
  elektrik (me kohe te pjesshme)
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin lnstalim dhe mirembajtje e rrjetit
  elektrik (me kohe te pjesshme)
 • 2 (dy) mesimdhenes te formimit teoriko-praktik ne kursin Saldim (me kohe te pjesshme)
 • 2 (dy) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Kuzhine Vlore (me kohe te
  pjesshme );
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Anglisht (me kohe te pjesshme)
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Manikyr Pedikyr (me kohe te
  pjesshme)
 • 1 (nje) mesimdhenes i formimit teoriko-praktik ne kursin Hidraulik (me kohe te pjesshme)

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 747 746