AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021“Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,

 

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlorë, shpall  pozicionet:

  • (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Manikyr -Pedikyr (me kohe te pjesshme);
  • (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Kuzhine ne Vlore (me kohe te pjesshme);
  • (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin  Berber (me kohe te pjesshme);
  • (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Estetike (me kohe te pjesshme);
  • (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Sekretari( (me kohe te pjesshme);

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 4031