AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORË, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të punësimit dhe aftësive”; udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit ”,

 

Qendra e  Formimit Profesional Publik Vlorë, shpall  pozicionet:

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Manikyr –Pedikyr (me kohë të pjesshme);

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Kuzhinë në Vlorë (me kohë të pjesshme);

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Parukeri (me kohë të pjesshme);

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Berber (me kohë të pjesshme);

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Estetikë (me kohë të pjesshme);

 

 

  • 1 (një) mësimdhënës i formimit teoriko-praktik në kursin Sekretari(me kohë të pjesshme);
  • PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR 39