AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTESIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të ligjit nr. 15/2019, “Për nxitjen e punësimit”; të ligjit nr. 15/2017, “Për arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”; të vendimit të Këshilli të Ministrave nr. 554, datë 31.7.2019, “Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”; të udhëzimit nr.14, datë  27.05.2021 “Për mënyrën e organizimit dhe veprimtarisë së institucioneve të arsimit dhe formimit profesional, si dhe aspektet e menaxhimit të burimeve njerëzore, përbërjes së njësisë së zhvillimit të ofruesve të arsimit dhe formimit profesional dhe zhvillimit të vazhduar profesional të personelit

Qendra e Formimit Profesional Publik Vlore, ju njofton krijimin e vendit te lire per pozicionin:

  • 1 (nje) mesimdhenes i forrnimit teoriko-praktik ne kursin Instalim dhe mirembajtje e rrjetit
    elektrik (me kohe te pjesshme);

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: 539