AGJENCIA KOMBËTARE E PUNËSIMIT DHE AFTËSIVE, QENDRA E FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK VLORE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr.15/2019,“Për nxitjen e punësimit” të ligjit nr.15/2017,“Për
arsimin dhe formimin profesional në Republikën e Shqipërisë”,të vendimit të Këshilli të
Ministrave nr.554, datë 31.7.2019,“Për krijimin, mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të
Agjencisë Kombëtare të Punësimit dhe Aftësive”, të udhëzimit nr.14 datë 27.05.2021, “Për
mënyrën e organizimit dhe veprimtarinë e ofruesve publikë të arsimit dhe formimit profesional”,
Qendra e Formimit Profesional Publik Vlorë, ju njofton plotësimin e vendit të lirë për
pozicionin:
  • 1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko-praktik në kursin Berber
  • Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultoi fituese Z. Sokol Mersini

 

  • 1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko-praktik në kursin Kuzhinë në Vlorë
  • Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultoi fituese Znj.Shaqe Nela
  •  1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko-praktik në kursin Parukeri.
  • Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultoi fituese Znj. Brunilda Bejkosala
  • 1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko-praktik në kursin Manikyr-Pedikyr
  • Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultoi fituese Znj. Rudina Gori
  •  1 (një) mësimdhënës të formimit teoriko-praktik në kursin Sekretari
  • Në përfundim të procedurës për këtë pozicion pune rezultoi fituese Znj. Orjana Kanapar1

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR 39.5 39.4 39.3 39.2 39.1